Yara iltihap kaparsa ne olur

.

2023-02-09
    تحويل م نبدي اف الى ورز